V. Mezinárodní konference kreativních terapií – Space for Art Therapies 2022

Datum: 24.-25.6. 2022

Téma: DECH

…a teď na chvilku zadržte dech, nedýchejte, ještě chvilku, ano… ještě chvilku, tak…a nyní se rozhlédněte kolem a zkuste vyjádřit co vnímáte, vidíte anebo cítíte, prostředek Vašeho vyjádření si zvolte sami, ale nedýchejte. Pokud začínáte umdlévat, panikařit, cítit somatickou bolest nebo pociťovat jiné podobné symptomy, je to zcela v pořádku. Jde o fyziologickou reakci Vašeho těla na nedostatek kyslíku. Uchopte do ruky štětec…a nebo raději hudební nástroj…ne ne ne raději tančete, vlastně raději jednejte – jde přeci o dramatickou situaci a nebo…nedýchat, vidíme Vás… Dech je základní životní potřebou. Potřebou, která je nejčastěji opomíjena. Proč? Jako jediná z našich fyziologických potřeb je ovlivnitelná vůlí. V mnoha situacích “zapomínáme“ dýchat. Dýcháte ještě? Svět se aktuálně topí v pandemii viru, jenž má moc člověka udusit. Když ne přímo v nemoci, dusíme se metaforicky v sítích různých opatření, moři nejistot, izolací a omezení pohybu. Dlouhá léta se dusíme stresem, prací, samotou i podivnými vztahy. Kolem dechu se vlastně točí mnoho metafor, když něco měníme, chytáme nový dech. Dech je předmětem slasti, řízeného uvolnění bolesti, je součástí procesu zrození i záchrany života. Dech je…

…pokud začínáte modrat nebo získáváte jinou barvu než na jakou jste byli zvyklí, jde opět o fyziologickou reakci a kreativní proces Vaší kůže…nejde o nic nepřirozeného, vezměte si štětec a…počkejte…proč tak kulíte oči? Uklidněte se…kdo že je Váš kreativní terapeut? A jak cíleně pracuje s dechem v rámci své modality? Jak intervenuje a co Vám radí? A proč tady teď není?!

Dech je tématem již V. ročníku mezinárodní konference kreativních terapií Space for Art Therapies, tradičně pořádané v Praze a probíhá ve spolupráci čtyř profesních asociací – Česká arteterapeutická asociace (ČAA), Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA), Taneční a pohybová asociace (TANTER) a Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR). Přijeďte se s námi podělit o Vaše cenné zkušenosti z Vaší praxe, teorie i výzkumu na poli kreativních, uměleckých, terapií. Vdechněte život programu konference!

  • Cena do 15.3. 2022: 3 600,- (155 EUR) pro nečlena / 3 200,- (140 EUR) pro člena některé z pořádajících asociací
  • Plná cena od 15.3.2020: 4 200,- (180 EUR) pro nečlena / 3 700,- (160 EUR) pro člena některé z pořádajících asociací
  • Konference má garanci všech čtyř pořádajících asociací a započítává se do hodin celoživotního vzdělávání.

Organizační tým konference:
Beate Albrich (ČAA), Anna Neuwirthová (CZMTA), Marta Lebedová (TANTER) a Viktor Dočkal (ADCR).

Za podporu děkujeme Kateřině Křížkové a Vladimíru Haladovi.

Fotogalerie z předchozích ročníků konference: