IV.Mezinárodní Konference Kreativních Terapií – Space for Art Therapies 2019

Datum: 28.-29.6. 2019

Téma: Respekt a dotek

Opatrně se dotýkáme citlivých míst, s respektem kroužíme, abychom ve správný okamžik mohli vytáhnout na světlo vše důležité, avšak zasuté, v labyrintu (ne)vědomí. Pohyb štětcem může bez respektu škrtnout předem domluvené dohody, dotknout se profesních a etických hranic a rozpoutat drama, ze kterého nevytančíme ani kdyby tisíc klarinetů! Najít společnou řeč, dotknout se podstatných profesních a legislativních témat vyžaduje velkou míru respektu, časové investice i trpělivosti. Obzvláště v době, která-celosvětově-bublá populismem a všeobecným prospěchářstvím.
A jak je to s reálným dotykem v přímé práci s klienty? Jedni tvrdí, že dotýkat se je nepřípustné, jiní považují dotyk za přirozenou součást našeho života a dotýkat se je tedy žádoucí. Jak to vidíte vy? Jak se k tomu staví Vaše profesní modalita – Arte, Tanec, Muziko, Drama – a liší se nějak pohledy v rámci přístupů jednotlivých modalit? Můžeme respektovat odlišnost pohledů?

Přijďte se s námi podělit o Váš pohled a názor, přijďte si poslechnout a vyzkoušet si pohled a názor ostatních. 28.-29.6. 2019, Praha, IV. ročník Mezinárodní konference Kreativních terapií-Space for Art Therapies. Konference probíhá již tradičně ve spolupráci čtyř profesních asociací – Česká arteterapeutická asociace (ČAA), Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA), Taneční a pohybová asociace (TANTER) a Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR).

  • Cena: 3 100,-Kč/122 EUR

Organizační tým konference:

Beate Albrich (ČAA), Anna Neuwirthová (CZMTA), Jana Špinarová-Dusbábková (TANTER) a Viktor Dočkal (ADCR).

Fotogalerie z předchozích ročníků konference.