Barbara Wheeler

Barbara Wheeler, PhD, MT-BC, je emeritní profesorkou na Montclair State University v New Jersey, kde vyučovala v letech 1975-2000. V roce 2000 zahájila muzikoterapeutický program na University of Louisville v Kentucky a v roce 2011 odešla do důchodu. Prezentuje a vyučuje v USA i v zahraničí, mimo jiné jako instruktorka na Hudební akademii Karola Szymanowského v polských Katovicích. Během své kariéry byla aktivní v klinické práci, pracovala s různými klienty. Barbara vydala několik knih zabývající se muzikoterapií a výzkumem a je spoluautorkou další. Je také autorkou řady dalších článků a kapitol. Je bývalou prezidentkou American Music Therapy Association. V roce 2017 Barbara obdržela cenu za celoživotní přínos od World Music Therapy Federation a v roce 2019 cenu za celoživotní přínos od American Music Therapy Association.

Abstrakt přednášky: DECH…nádech….nadechnout se… Přijetí a zvážení stavu muzikoterapie ve Spojených státech v roce 2022.

Tato prezentace se bude zabývat různými aspekty muzikoterapie ve Spojených státech, včetně klinických, vzdělávacích, výzkumných a odborných. Klinická praxe se zaměří na to, kde se muzikoterapie praktikuje – jak na klientelu, tak na prostředí. Podíváme se na muzikoterapeutické vzdělávání, a to akademické i klinické. Diskutován bude kvantitativní a kvalitativní výzkum a jeho role v klinické praxi. Budou představeny odborné aspekty, včetně profesního sdružení, role pověření a vládní regulace a profesního růstu. Přednášející přináší do této prezentace 50 let působení ve všech těchto oblastech americké muzikoterapie.

Anotace workshopu: VDECHNOUT ENERGII DO VÝZKUMU: WORKSHOP KREATIVNÍHO VÝZKUMU PRO INFORMOVANOU PRAXI

Tento workshop představí přehled výzkumu, včetně kvantitativních a kvalitativních perspektiv. Popis některých výzkumných metod, včetně kvantitativních metod, jako jsou návrhy jednotlivých subjektů, průzkumy, korelační výzkum, návrhy paralelních skupin a randomizované kontrolní studie; kvalitativní metody, jako je fenomenologický výzkum, výzkum případových studií a výzkum založený na umění, nebo výzkum smíšených metod. Budou také sdíleny filozofické základy metod. Pro ilustraci některých metod budou použity příklady z literatury.

Zvláštní pozornost bude věnována výzkumným aplikacím pro umělecké terapie a výzkumným metodám, které mohou pomoci informovat praxi. Účastníci budou sdílet klinické problémy, problémy z vlastní praxe, a strávit čas vývojem jednoduchých výzkumných návrhů, které by mohly být použity k prozkoumání těchto problémů. V tomto procesu si budou moci vyměňovat myšlenky o výzkumu a získávat zpětnou vazbu od sebe navzájem i od přednášejícího.