Caroline Frizell

Caroline Frizell je tanečně pohybová psychoterapeutka (DMP) registrovaná u UKCP (UK Council for Psychotherapy, Rada pro psychoterapii Velké Británie) a taneční umělkyně. Od svého profesionálního vzdělání v oboru tance v 70. letech rozvíjí svou práci v oboru umění, výuky, terapie a výzkumu se speciálním zaměřením na dynamické možnosti inkluzivních komunit. Caroline kombinuje principy psychodynamické psychoterapie, tělesné zkušenosti a ekopsychologie v rámci přístupu nového materialismu směřujícímu k uvědomění a etiky našeho vztahu s celým životem. Od roku 2007 se Caroline podílí na výuce, supervizi a výzkumu v rámci magisterského programu tanečně pohybové psychoterapie na Goldsmiths, University of London, mezi lety 2010 a 2019 byla vedoucím tohoto programu. Spolu se svou prací na Goldsmiths má Caroline též malou soukromou praxi ve své domovské oblasti Jižního Devonu. Více informací se můžete dozvědět zde: http://www.movingdifference.co.uk

Publikace:

Frizell, C. (to be published autumn 2019) „Reclaiming our innate vitality:bringing embodied narratives to life through Dance Movement Psychotherapy“ in Williamson, A. (2019) ‚Spiritual Herstories: soulful research in Dance Studies‘, Intellect.

Frizell, C. (2018). Dancing Differently. Journal of the West Country Association for Counselling, 2, pp. 17-19.

Frizell, C (2017) ‚Entering the World; Dance Movement Psychotherapy & the complexity of beginnings with learning disabled clients‘, Chapter 1 in „Dance Movement Psychotherapy with people with learning difficulties“ . Oxon, Routledge (2017)

Frizell, C. (2014) ‚Discovering the Language of the Ecological Body‘. In Self & Society An International Journal for Humanistic Psychology. Vol 41, No.4, Summer 2014

Anotace přednášky:
RESPEKT K DRUHÉMU: DOTÝKAT SE A ZAŽÍT DOTYK – TANEČNĚ POHYBOVÁ PSYCHOTERAPIE Z HLEDISKA NOVÉHO MATERIALISMU

Nedávno jsem se šla za úsvitu projít, když začínal nádherný jarní den. Má procházka mě zavedla na starobylé návrší. Když jsem sestupovala z vrcholu, zastavila jsem se v polích a pozorovala drobné kapky rosy, které balancovaly na vrcholcích stébel trav. Slunce vycházelo nad kopcem a proměnilo ozdobenou trávu v koberec zářícího světla. V takových chvílích si uvědomuji, že země je pestrá, komplexní a dynamická, stejně tak jako budoucnost balancuje na vrcholcích minulosti. Připomínám si, že jsem součástí ztělesněné existence na zemi a obdobně že země je částí mé existence. Tato existence našeho světa je nyní ohrožena klimatickými změnami, neboť ekonomický systém založený na neustálém růstu ho žene do záhuby. Je nutné najít jiné způsoby bytí ve světě. Tento fenomén propojenosti se všemi věcmi je ústředním motivem mé práce jako tanečně pohybového psychoterapeutky (DMP), supervizorky, učitelky a výzkumnice. Přestavím přístup k DMP z hlediska nového materialismu, který stojí na hlubokém respektu k “druhému”, zpochybňuje binární rozlišování a implikuje vnímání sebe/druhého. Budu vycházet z mého nedávného výzkumu týkajícího se rodičů dětí s poruchami učení a podělím se o příběhy objevování nových způsobů bytí ve světě. Pozvu vás, abyste se mnou prozkoumávali způsoby, jak můžeme dovolit, aby se nás dotkla setkání s “druhými”, kteří mají jiné pohlaví, jiné schopnosti, kulturu či charakteristiky a jak nacházet cesty, jak existovat v souladu s budoucím zdravím všech věcí na planetě.

Abstrakt workshopu: MANDALA PRAVDY SKRZ ZTĚLESNĚNOU ZKUŠENOST

Nejprve vstoupíme do prostoru, strávíme čas přítomni ve svém vlastním těle, přítomni spolu s ostatními a přítomni v prostoru. Poté se shromáždíme v kruhu a budeme sdílet ztělesněný rituál a zkoumat náš vztah k zemi, využívat symboliku přírodních objektů a lokalizovat naše pocity skrz materiální svět. Kámen bude představovat náš strach & naši odvahu, listy a okvětní lístky náš smutek & naši lásku, větve náš hněv & naši vášeň a hliněná miska naši prázdnotu & náš potenciál. Tato myšlenka je založena na cvičení vyvinutém Joannou Macy a lze ho najít v její knize (Macy, 1998)

Macy, J. (1998) Coming back to life: practices to reconnect our lives, our world. Gabriola Island: New Society Publishers.