Sobotní panelová diskuze

V sobotu ráno nás čeká panelová diskuze na zajímavé téma se zástupci asociací. Za TANTER bude hovořit Radana Syrovátková, za CZMTA Tomáš Procházka, ADCR zastoupí Kamila Laudová a ČAA Andrea Hlubučková. Přijďte si vyslechnout názory a diskutovat!

Večer bude zábava!

Je naším dobrým zvykem mít v pátek večer doprovodný program, a ten bude tentokrát taneční. A nejenom taneční, bude taky s překvapením! Překvapení vám ještě neprozradíme, ale kdo nám to večer bude k tanci hrát? Klikni sem a poslechni si OMNION na YT!

OMNION-one-man-self-looping-orchestra

S kým se na konferenci potkáte?

S radostí zveřejňujeme jména lektorů, kteří s námi budou sdílet své zkušenosti na konferenci. Bližší informace ke každému z lektorů najdete v sekci o řečnících v záložce o konferenci.

A protože dáváme informace po kapkách tak zatím jen prvních několik jmen: za dramaterapii k nám zavítá Markus A. Lange a Magdaléna Komárová. Za arteterapii Zuzana Nápravová. Za muzikoterapii Wolfgang Mastnak a Wang Li.

IV. Mezinárodní konference kreativních terapií Space for Art Therapies 2019

Datum: 28.-29.6. 2019

Téma: Respekt a dotek

Opatrně se dotýkáme citlivých míst, s respektem kroužíme, abychom ve správný okamžik mohli vytáhnout na světlo vše důležité, avšak zasuté, v labyrintu (ne)vědomí. Pohyb štětcem může bez respektu škrtnout předem domluvené dohody, dotknout se profesních a etických hranic a rozpoutat drama, ze kterého nevytančíme ani kdyby tisíc klarinetů! Najít společnou řeč, dotknout se podstatných profesních a legislativních témat vyžaduje velkou míru respektu, časové investice i trpělivosti. Obzvláště v době, která-celosvětově-bublá populismem a všeobecným prospěchářstvím.
A jak je to s reálným dotykem v přímé práci s klienty? Jedni tvrdí, že dotýkat se je nepřípustné, jiní považují dotyk za přirozenou součást našeho života a dotýkat se je tedy žádoucí. Jak to vidíte vy? Jak se k tomu staví Vaše profesní modalita – Arte, Tanec, Muziko, Drama – a liší se nějak pohledy v rámci přístupů jednotlivých modalit? Můžeme respektovat odlišnost pohledů?

Přijďte se s námi podělit o Váš pohled a názor, přijďte si poslechnout a vyzkoušet si pohled a názor ostatních. 28.-29.6. 2019, Praha, IV. ročník Mezinárodní konference Kreativních terapií-Space for Art Therapies. Konference probíhá již tradičně ve spolupráci čtyř profesních asociací – Česká arteterapeutická asociace (ČAA), Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA), Taneční a pohybová asociace (TANTER) a Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR).