Claudia Knoll

Claudia Knoll je německá kvalifikovaná muzikoterapeutka a supervizorka univerzitního studia, která od roku 2007 žije a pracuje ve Slovinsku. Jako muzikoterapeutka vede svou soukromou praxi, zároveň je tréninkovou lektorkou muzikoterapeutického výcviku v Kranj. Právě pracuje na své doktorské práci na Univerzitě v Lublani. V uplynulém roce navázala lektorskou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Kontakt: institutknoll@yahoo.com.

Anotace prezentace a workshopu: „MOMENTY BYTÍ“ – MUZIKOTERAPIE S MLÁDEŽÍ A DOSPĚLÝMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Prezentace a workshop jsou zaměřeny na zvláštní momenty v muzikoterapii s mládeží a dospělými s těžkým postižením. Autorka zdůrazní některé základní myšlenky vývojové psychologie a specifické schopnosti hudby v terapeutickém procesu a uvede krátké videozáznamy těchto „momentů“ na svých muzikoterapeutických sezeních s klientem, aby zdůraznila svá tvrzení. I když existují měřitelné výsledky muzikoterapie u osob s těžkým zdravotním postižením, není tato případová studie zaměřena jen na zlepšení, která klienti provádějí ve fyzických, kognitivních a psychosociálních oblastech. Namísto toho chce autorka sdělit, že pro mnoho lidí s těžkým zdravotním postižením se jedná o velmi vzácný zážitek. Zkušenost „být“: být zde, být slyšen, být propojen, být aktivní, být chápán. Za předpokladu, že těžké postižení ovlivní člověka komplexním způsobem, poskytuje muzikoterapie možnosti, jak uspokojit potřeby klientů v rámci holistického přístupu.