Claudia Knoll

Claudia Knoll je německá kvalifikovaná muzikoterapeutka a supervizorka univerzitního studia, která od roku 2007 žije a pracuje ve Slovinsku. Jako muzikoterapeutka vede svou soukromou praxi, zároveň je tréninkovou lektorkou muzikoterapeutického výcviku v Kranj. Právě pracuje na své doktorské práci na Univerzitě v Lublani. V uplynulém roce navázala lektorskou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.