Elisabeth Stone Matho

Elizabeth Stone je arteterapeutkou a psychoanalytičkou, v současnosti v soukromé praxi v Grenoblu, ve Francii využívající moderní přístup psychoanalytického přístupu. Pracuje s dospělými, dospívajícími a dětmi, pracovala v Onkologickém centrum pro dospělé v Grenoblu. Členka fakulty „Ecole de Psychologues Praticiens“ Katolické university v Lyonu od roku 2008 do 2016 (výuka a supervize), předtím v New Yorku od roku 1976 – 1989, kde absolvovala vlastní bakalářský a postgraduální studium. Podílí se na vzdělávání arteterapeutů v Itálii, Švýcarsku, Francii a USA. Absolvovala New York School pro psychoalatickou psychoterapii, vyučovala a publikovala o kreativní expresi v arteterapii a psychoterapii v Evropě a USA. New York State licence v psychoanalýze a licence Creative Arts Therapist. Byla předsedkyní v Etické komisi v Americké arteterapeutické asociaci (AATA) od 2009 – 2011 a nyní předsedá Etické komisi Evropské federace arteterapie (EFAT).

Anotace přednášky: SMYSLOVÝ KONTAKT V ARTETERAPII: DIMENZE DOTEKU

„Dotýkat se nebo nedotýkat se“ v arteterapii? Tento příspěvek se zaměří na vztah pacienta/klienta a arteterapeuta v souvislosti s dotykem vztahujícím se jak ke klinickému, tak etickému aspektu práce. Důraz bude kladen na víceznačnost a různorodost zkušenosti s dotykem v arteterapeutické práci. Další stránka dotyku, také centrální v arteterapeutické zkušenosti, je smyslově – emoční dimenze. Budeme prozkoumávat jemné rozdíly smyslových interakcí zahrnujících výtvarný materiál a jeho terapeutický vliv na jednotlivce. V závěru se budeme věnovat „emočnímu doteku“, tedy tomu, jak „se dotýkáme“ emočně a vztahově přes arteterapeutickou zkušenost. Tato prezentace nabídne rámec pro porozumění mnoha aspektů doteku, které budou propojeny prostřednictvím série několika kazuistik a klinických příběhů z praxe. Budeme mít také dostatek času pro živou diskuzi s účastníky přednášky.

Abstrakt workshopu: SMYSLOVÉ DIMENZE DOTEKU: Imlicitní a expilictní způsob kontaktu ve skupině arteterapeutických aktivit

Tato dílna nám umožní reflektovat různé způsoby doteku, které se zjevují během skupinové arteterapie. Prostřednictvím využití výtvarného materiálu v reakci na téma budou účastníci moci pozorovat sebe a druhé v interakci s různými smyslovými aspekty využití výtvarného materiálu ve skupině. Společně budeme sdílet naši zkušenost jak z přímého kontaktu (explicitního), tak z nepřímého (implicitního).