Ephrat Huss

Prof. Ephrat Huss je arteterapeutka na supervizní úrovni a docentka, která vede magisterský obor arteterapie pro sociální pracovníky na univerzitě Ben-Gurion v Negevu v Izraeli. Publikovala více než 90 článků a šest knih o arteterapii, sociální a komunitní arteterapii a výzkumu založeném na umění. V této oblasti také získala soutěžní granty a poskytovala webové semináře a plenární přednášky o propojení arteterapie a sociálních teorií.

Anotace přednášky: VYUŽITÍ UMĚNÍ K VDECHNUTÍ NADĚJE KOMUNITÁM V DOBÁCH DLOUHODOBÉHO STRESU

Naše komunity jsou v poslední době vystaveny vážným výzvám, které se dlouhodobě projevují v důsledku uprchlické krize, koronaviru, klimatických změn a války. Zdá se, že není čas na to, abychom se nadechli zpoza svých masek. Tyto krize jsou prožívány jako život ohrožující, traumatizující nebo stresující, ale ovlivňují celé komunity, klienty i arteterapeuty, a budou je ovlivňovat ještě dlouho.

Často mluvíme o arte jako o něčem, co dokáže vytvořit nový typ „prostoru“, v němž můžeme dýchat a komunikovat jinak. Jak může naše profese poskytnout tento „vzduch“ našim komunitám, které ho tak zoufale potřebují? Zatímco existuje mnoho literatury o arteterapii v kontextu traumat a krátkodobých katastrof, už je méně literatury o spojení arteterapie a komunity nebo sociálních teorií, které se zabývají dlouhodobými dozvuky komunitních krizí. To vyžaduje práci v nových a měnících se realitách, práci s interaktivními a sdílenými stresory reality a přizpůsobení cílů prostředí a populací naší práce, a tím i nové zpochybnění parametrů profese. Tato přizpůsobení mohou být zdrcující, což vede k pocitu nedostatečné profesní účinnosti. Může to však pro nás být také příležitost k rozšíření dechu, k rozšíření našich profesních znalostí: umělečtí terapeuti mohou zažít zvýšenou intimitu a bezprostřednost v terapeutickém spojenectví a stát se nedílnou léčebnou součástí svých komunit. Během těchto let se arteterapie skutečně postavila této výzvě.

Tato přednáška nastíní teorie, soubory dovedností a vývoj, které arteterapie získala „z gruntu“, a prozkoumá způsoby, jak být i nadále „závanem čerstvého vzduchu“ pro své komunity v krizových situacích.