Eva Boorsma

Eva Boorsma je dramaterapeutka z Nizozemska. Pracuje ve škole pro adolescenty s vážnými poruchami chování a/nebo psychiatrickými problémy. Má také svou soukromou praxi pro dospělé a děti. Graduovala  v International Institute of Developmental Transformations (DvT), spoluvede výcvikový Institut v Holandsku – the Northern Dutch training institute. Vede několik výcvikových skupin, poskytuje výcvikovou terapii a supervizi. Má mnoho zkušeností s vedením dílen i přednášek na různých národních i mezinárodních konferencích, aktivně publikuje odborné články, spojených především s metodou DvT. Jako hostující lektorka a přednášející je úzce propojena na program Kreativních terapií v Hogeschool Utrecht University (NL).

Anotace workshopu: CITLIVOST NA TĚLO

Tělo je naším nástrojem jak můžeme vnímat svět a na základě toho také jednat. Umožňuje nám setkávat se s okolním světem a také mezi sebou navzájem. Každé tělo aktivně rozvíjí svůj vlastní způsob – citlivost, vnímání a reakce na podněty zevnitř i zvenčí našeho těla. Bohužel v důsledku traumat, komplikovaných vztahů (attachmentu) či jiných poruch, se naše smyslová zpracování narušují nebo nemají šanci rozvíjet se přiměřeným/ konstruktivním způsobem. V naší terapeutické práci, vždy ctíme zkušenosti, které klient přináší, často se ale také ukazuje, že by mohlo být výhodné kdyby byl více citlivější a zaměřenější na to, jak je jeho zkušenost zpracovávána v těle. V tomto workshopu budeme zkoumat naše vlastní smyslové preference a citlivost; podívejme se spolu na to, co vnímáme v kontaktu s druhými a podpořme naše tělo, aby mohlo objevovat nové cesty.