Eva Véle

Mgr. et Mgr. Eva Véle: Jsem žena mnoha zájmů a rolí. A někdy jen JSEM. Velmi mě baví role terapeutky. Je mi vždy ctí provázet lidi na cestě k sobě. Velmi ráda vycházím z principů taneční a pohybové terapie a všímavosti (mindfulness), ale i z dalších směrů. V roce 2021 jsem ukončila výcvik taneční a pohybové terapie pod vedením Radany Syrovátkové a Kláry Čížkové a roční akademii mindfulness (RAM) pod vedením psycholožky Katarzyny Kordy Jedzokové. Mindfulness principy obrovsky ráda žiju ve svém každodenním životě už několik let a spontánní tanec a hra s pohybem jsou mojí celoživotní láskou.

Od roku 2021 funguji soukromě jako psycholožka a terapeutka v Turnově. Tvořím cyklus setkávání Moudrost těla v pohybu. Momentálně také metodicky podporuji asistenty pedagoga. Předtím jsem jako psycholožka poznávala svět dětí s mentálním postižením a autismem ve Speciálním pedagogickém centru. Po té jsem poznávala svět dětí ve věku 6-15 let a jejich rodin a pedagogů na jedné základní škole.

Anotace workshopu: NA PRŮZKUM S AKTIVNÍM VÝDECHEM

Fascinuje mě potenciál dechu přivést člověka do plného bytí v přítomném okamžiku. Je to pro mě často bezpečná a léčivá cesta, jak být se svými nepříjemnými emocemi. V tu chvíli jsem opravdově se sebou – se svým tělem a emoce prodýchávám a nechávám proudit jejich energii ve svém těle. Jedna z cest, jak uvolnit své emoce, je pro mě I práce či hra  s aktivním výdechem. Co svými emocemi v těle zamknu (někdy až do kvality svalového pancíře), často aktivním výdechem (fyzický pohyb při výdechu) rozvolním.

S používáním výdechu jako hybatelem vnitřních impulzů a hlubokých vnitřních svalů jsem se seznámila na celodenním semináři věnovanému pánevnímu dnu a během výcviku taneční a pohybové terapie v rámci konceptu Bartenieff Fundamentals. Obě oblasti využívají pro aktivaci vnitřních svalů v oblasti bedro-kyčlo-stehenního svalu (iliopsoasu) aktivní výdech. A ten mě opravdu oslovil. Jak jeho využití po fyzické stránce, tak po stránce mého prožívání. Od té chvíle jsem si s ním začala více hrát, zkoumat jej i mimo tyto koncepty, ve svém intuitivním pohybu. Je to pro mě vždy velmi hluboký a laskavý zážitek. Mám dojem jako by se svaly, které byly mými emocemi zatažené, uvolňovaly a pak se ve mně rozlil laskavý pocit.

S vědomím toho, že každý však může aktivní výdech v těle prožívat jinak, nabízím účastníkům svého workshopu, aby přišli se mnou prozkoumat tuto nezvyklou kvalitu dechu. Na začátku workshopu se s touto kvalitou v našem těle více seznámíme a potom jí dáme prostor, aby se v našem těle projevila, jak moudrost těla právě potřebuje. Část tohoto intuitivního pohybu bude bez hudby a část s hudbou. Na závěr bude dobrovolné sdílení.