Hana Kotálová

Hana Kotálová je dramaterapeutka s arte přesahem v kontextu Vývojových proměn Davida Johnsona Reada. Pracuje nejvíce formou individuální dramaterapie s dětmi a dospívajícími, kde zužitkovává své dlouhodobé pedagogické zkušenosti. Část klientů tvoří též dospělí, kteří mohou mít prospěch z expresivních terapií. Kromě drama a arte využívá ve své práci focusing Eugena Gendlina, relaxačních technik a práce s tělem. Žije a pracuje v Jihočeckém kraji, ve Strakonicích.
Kontakt: dramaterapeut@seznam.cz Web: www.dramaterapeut.cz

Anotace workshopu: DECH NADĚJE – dramaterapie s dětmi a dospívajícími v kontextu současné krize

Proměny dramaterapeutické praxe s dětmi a dospívajícími v kontextu současné doby poznamenané pandemií i válečnými a ekologickými hrozbami. Hledání naděje skrze práci s tělem, hru, metaforu, roli  a příběh.

Můžeme se znovu svobodně nadechnout, když nám strach zkracuje dech? Můžeme být v těle, když nás znepokojuje řeč symptomů?