Hana Růžičková, Hana Kotálová

Hanka a Hanka jsou dramaterapeutky pracující ve své praxi metodou Vývojových proměn Davida Johnsona Reada, která bývá někdy nazývána jako volné asociace v těle. Využívají metaforu, roli a fantasii. Tělo je jejich hlavním nástrojem práce a stále se k němu vrací. Tělo nikdy nelže. Svou práci obohacují o arteterapeutický přesah a kreativní metody. Je to jejich způsob, jak se propojit se sebou i s druhými. Tady a teď v těle. Hravě a tvořivě.

Anotace workshopu: NÁŠ DECH JE NÁŠ ŽIVOT

S nádechem přicházíme na svět a s výdechem odcházíme. Dech nás na naší cestě věrně provází a je svědkem našeho bytí. Umí toho tolik a my ho přijímáme jako samozřejmost natolik, že na něj zapomínáme a nevyužíváme plně jeho potenciálu.

Pojďme spolu zkoumat, pojďme spolu dýchat.
Pojďme si klást otázky a hledat odpovědi. Co o dechu víme, co tušíme a co nás zajímá?
Pojďme si vyprávět příběhy a ověřovat pravdivost rčení a přísloví.
Pojďme naše příběhy oživit a rozdýchat.
Pojďme se smát, tvořit, vyprávět, dýchat zlehka nebo hluboce.
Při naší práci se opřeme o tělo a dech a samozřejmě znalosti a zkušenosti. Budeme používat techniky z arteterapie, dramaterapie a dramatické výchovy. Provedeme vás naší dílnou a otevřeme prostor pro sdílení zkušeností.