Hana Stehlíková Babyrádová

Doc. Hana Stehlíková Babyrádová. Ph.D. působí na Katedře výtvarné výchovy PdF MU v Brně v České republice. Je profesně zaměřena na teorii a praxi výtvarné výchovy a na arteterapii. Posledních 15 let vedla stadium arteterapie na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se výtvarné tvorbě v oborech kresba, grafika, haptická malba a objekt. Přednáší na mnoha evropských i mimoevropských univerzitách (Německo, Rakousko, Španělsko, Anglie, Finsko, Kanada, Turecko) a reprezentuje ČR s tématy jako jsou spontánní umění, intermediální tvorba, expresívní terapie, experimentální neomediální výuka výtvarné výchovy. Je autorkou několika publikací zaměřených na arteterapii a umění art brut (Expresívní terapie se zaměřením na intermediální projev, Z hloubi duše, Permanentní invence)

Anotace workshopu: Dechová syntax – grafické obrazy dýchání (synchronické etudy)

Dech jako jedna ze základních tělesných funkcí udržujících zdraví a život člověka se v průběhu našeho worskhopu stane námětem velkoplošné grafiky. Cílem projektu je intenzivní prožitek rytmu dýchání, následné vyvolání obrazu procesu dýchání v imaginaci a zachycení “grafiky” dechu na desetimetrové pruhy papíru a textilií. Terapeutický efekt této etudy spočívá v uvolnění, koncentraci a transformaci psychického napětí do symbolizace v podobě grafického obrazu. Na závěr workshop bude uskutečněna improvizovaná kompozice ze vzniklých grafik v prostoru, která bude sdílená jako kolektivní dílo.

Kontakt:

Faculty of Education, Masaryk University Brno, Department of Art, Poříčí 7, 603 00 Brno, Czech Republic. Mobil +420 733 347 847

http://babyradovahana.cz/