Hilda Wengrower

Hilda Wengrower, Ph.D., Taneční a pohybová terapeutka (DMT), vyučuje a přednáší v Izraeli i na mezinárodní úrovni. Má soukromou praxi, která zahrnuje také komunikaci přes skype. Publikovala o tématech souvisejících s uměleckými terapiemi ve výchovném prostředí, odolností, DMT s dětmi s poruchami chování, s migrací a kulturním zakotvením terapeuta, kvalitativním výzkumem, uměleckým výzkumem a DMT. Je ředitelkou sekce DMT v izraelské asociaci výtvarných umění, která propaguje a organizuje konference a příslušné aktivity. Spolupracovala se Sharon Chaiklinovou na knize Umění a věda taneční terapie: Život je tanec, která byla publikována v šesti jazycích a ve dvou anglických vydáních. Je spoluautorkou knihy Tradice v přechodu, publikace ECArTE (Evropské konsorcium pro vzdělávání v uměleckých terapiích), která bude vydána v září 2019. Je recenzentkou odborného časopisu International Journal Body, Movement and Dance in Psychoterapie (Mezinárodní žurnál Tělo, pohyb a tanec v psychoterapii). Kontakt: mshilda@mail.huji.ac.il.

Anotace přednášky: DOTEK V EXPRESIVNÍCH TERAPIÍCH – ANI MOC, ANI MÁLO

Každá psychoterapie, kreativní terapie nevyjímaje, je produktem času a během času se mění a vyvíjí. Dotek byl součástí naší praxe v tanečně pohybové terapii bez jakýchkoliv zvláštních diskusí o něm až do poloviny 80.-90. let, kdy se do pozornosti veřejnosti dostalo téma zneužití skrze dotyk.

Nesprávné použití doteku v psychoterapii a medicínské praxi přitáhlo pozornost médií i veřejnosti, byly nastaveny zákonné normy a nové regulace a také postihy. Proti tanečně pohybovým terapeutům nebyly vzneseny žádné stížnosti a jedním z důvodů je, že použití doteku je součástí terapeutické dohody mezi terapeutem a klientem.

Díky výrazné roli psychoanalýzy v hierarchii terapií byla verbální komunikace považována za jediný terapeutický nástroj a dotek byl zakázán prakticky do 90. let. Tento fakt nadále ovlivňuje náš obor, zejména pokud terapeut vychází z této psychoterapeutické perspektivy. V současné době máme však již dostatek informací, které nám umožňují provádět informovaná rozhodnutí týkající se pozitivních a negativních aspektů doteku v kreativních terapiích.

V této přednášce bude prezentován souhrn informací týkající se doteku v terapii z různých pohledů: vývojového, genderového, kulturního, interpersonální komunikace, terapeutických indikací a kontraindikací. Při zvážení těchto parametrů a způsobů, kterými je prováděn a interpretován terapeutem a pacientem či klientem, může dotek měnit svůj význam i funkci.

V této prezentaci budou shrnuty informace z výzkumných prací z tanečně pohybové terapie, výuky tance, psychoterapie, časného vývoje jedince a psychopatologie.

Anotace workshopu: DOTEK V KREATIVNÍCH TERAPIÍCH

V naší profesionální praxi je dotek z pohledu etiky jedním z nejčastěji diskutovaných témat. Pravděpodobně také to vedlo organizační výbor této konference k volbě tohoto tématu a je obsaženo v názvu: Respekt a dotek. Víme však, že dotek je součástí praxe v kreativních terapiích z mnoha důvodů, a to zejména v tanečně pohybové terapii a dramaterapii, kde v obou oborech je hlavním protagonistou tělo.

Víme, že terapeut a jeho tělo jsou základním kamenem terapeutického procesu. V tomto workshopu tedy obrátíme pozornost k nám samotným: účastníci budou mít možnost zkoumat vlastní zkušenost doteku v jeho různých kvalitách. Náš vlastní postoj k doteku je přenášen nevědomě během sezení s klienty, tento workshop poskytne příležitost tento postoj prozkoumat.

Budeme mít možnost též zkoumat a analyzovat různé významy doteku, jeho přínos v terapeutickém procesu a rizika, která dotek přináší. Skupinové uspořádání workshopu poskytne bezpečný rámec pro učení se od kolegů či nás samotných. Přestože v textu jsou zmíněni TPT a dramaterapeuté, jsou vítáni i zájemci z řad arteterapie i muzikoterapie. Dotek je součástí lidské komunikace.

Doporučen je pohodlný oděv, který umožňuje pohyb a leh na zemi, a bosé nohy. Prosíme účastníky, aby si přinesli šátek a pěnový či pružný plastový míček jakékoliv velikosti.