Hilda Wengrower

Hilda Wengrower, Ph.D., Taneční a pohybová terapeutka (DMT), vyučuje a přednáší v Izraeli i na mezinárodní úrovni. Má soukromou praxi, která zahrnuje také komunikaci přes skype. Publikovala o tématech souvisejících s uměleckými terapiemi ve výchovném prostředí, odolností, DMT s dětmi s poruchami chování, s migrací a kulturním zakotvením terapeuta, kvalitativním výzkumem, uměleckým výzkumem a DMT. Je ředitelkou sekce DMT v izraelské asociaci výtvarných umění, která propaguje a organizuje konference a příslušné aktivity. Spolupracovala se Sharon Chaiklinovou na knize Umění a věda taneční terapie: Život je tanec, která byla publikována v šesti jazycích a ve dvou anglických vydáních. Je spoluautorkou knihy Tradice v přechodu, publikace ECArTE (Evropské konsorcium pro vzdělávání v uměleckých terapiích), která bude vydána v září 2019. Je recenzentkou odborného časopisu International Journal Body, Movement and Dance in Psychoterapie (Mezinárodní žurnál Tělo, pohyb a tanec v psychoterapii). Kontakt: mshilda@mail.huji.ac.il.