Jakub Vávra

Mgr. Jakub Vávra vystudoval magisterskou speciální pedagogiku na UP v Olomouci, a v současné době dokončuje doktorské studium. V rámci doktorské stáže studoval 4 měsíce na NYU v New Yorku, kde prošel výcvikem v rolové metodě a působil 3 měsíce jako dramaterapeut v Nordoff-Robins Centru při NYU. V současné době je ve výcviku DvT. V rámci dramaterapie působí již 8 let v PN Kroměříž u osob se závislostí. Je autorem či spoluautorem publikací o dramaterapii a specificky i o roli humoru v dramaterapii. Aktuálně je také předsedou ADCR.

Anotace workshopu: ROLE DECHU, DECH V ROLI

Všichni hrajeme role a napříč dramaterapeutickými přístupy se jejich užití objevuje. S přihlédnutím k somatické rovině rolí se v některých z nich může objevovat téma dechu více než v jiných. Které role nám evokují dech, které výdech a možná jsou i takové jako bez dech.

Na bázi Rolové metody se společně podíváme na repertoár rolí podle Landyho a společně budeme zkoumat jejich vztah k dechu a také obrazy dechu v nich skryté. Dech je možné si představit a jeho obraz poté promítnout do toho, jak roli ztvárníme a hrajeme. Jaké role si bereme jako terapeuti a jaké role berou naši klienti. Workshop se také zaměřuje na zobrazení rolí a dechu v těle a jejich ztvárnění v dramatické realitě.