Jana Merhautová

Jana Merhautová (1964) je zakladatelkou a ředitelkou Eko Art Therapy Institutu z.s. Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Institute of Global Education The Applied Ecopsychology – Project Nature Connect USA – Ph.D. Založení akreditované
vzdělávací instituce MPSV s mnoha programy pro oblast sociálních služeb (v roce 2008) a MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze „Kreativní přístupy v supervizi“ a na FAMU „Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace. V současné době chystá projekt „Psyché lázně“ v prostředí Národního parku České Švýcarsko.

Anotace workshopu: DOTEKY KRAJINY – Práce s artefaktem.

Workshop je malou ochutnávkou Eko Arteterapie, ve které se můžeme dotýkat sebe sama skrze artefakt. Naladíme se na smyslovou práci (54 smyslů Dr. Cohena) a necháme promlouvat obrazy vnitřního ekosystému. Doteky této krajiny podpoříme autorskou tvorbou s přírodními materiály, především dřevem, hlínou a kamenem. Respekt k přirozeným zdrojům přírody pomáhá paralelně objevovat to nejzdravější v nás. Dotkněme se kouzla naší planety, dotkněme se vlastního srdce.