Jeroen Ward, Michael van den Kerkhof

Jeroen Ward, dramaterapeut, a Michael van den Kerkhof, psychomotorický terapeut ve výcviku, pracují s klienty s IQ 130+. Vzhledem k tomu, že tito klienti mají tendenci vnímat svět kognitivním způsobem a někdy se od svého těla a pocitů vzdalují, je ještě náročnější je nalákat do neznáma, do herního prostoru cítění, bytí a dýchání.Jeroen Ward, dramaterapeut, a , psychomotorický terapeut ve výcviku, pracují s klienty s IQ 130+. Vzhledem k tomu, že tito klienti mají tendenci vnímat svět kognitivním způsobem a někdy se od svého těla a pocitů vzdalují, je ještě náročnější je nalákat do neznáma, do herního prostoru cítění, bytí a dýchání.

Anotace workshopu: VŠE ZAČÍNÁ DECHEM. Hra zvukem a pohybem

Vše začíná dechem…

S každým nádechem si něčeho všimnete. [nádech]. Něco cítíte. [nádech]. Oživujete to ve svém vlastním vnímání. [nádech]. A to vše vyjádříte v něčem nového. [nádech]. Vpohybu, tanci, hravé interakci…
Tento první nádech může být odrazovým můstkem k nové zkušenosti. Ale abyste mohli zažít svět kolem sebe, musíte nejprve zažít svůj vnitřní svět.

Co vnímáte?
Jaké tělesné pocity cítíte?
Kde cítíte své emoce?

„Kým jste v těsné blízkosti sebe sama a druhých?“ Na tomto workshopu, inspirovaném dramaterapií, hrou a tancem, se napojíme na svůj dech, budeme se pohybovat, hrát a tančit z dechu a prostřednictvím dechu se spojíme s druhými. Tento workshop bude osobní zkušeností, protože jako terapeut musíte nejprve vědomě prožít sami sebe, než se můžete vědomě zapojit do práce s klientem.

Vše začíná dechem…
Vše končí dechem…