Jindra Bartošová, Zuzana Ouředníčková

Jindra Bartošová, DiS.: hudba je mou kamarádkou už od dětství a já jsem vděčná za to, že ji mohu hojně využívat ve své práci jako muzikoterapeutka. V letech 2011 – 2015 jsem absolvovala výcvik poradenských a terapeutických dovedností, v tomto období jsem postupně nahlížela do širší škály expresivních terapií a v roce 2016 jsem více pronikla do kouzla muzikoterapie díky dlouhodobému kurzu Markéty Gerlichové. Jsem garantovanou členkou Muzikoterapeutické asociace České republiky. V posledních letech se věnuji nejvíce práci s dětmi s kombinovaným postižením a s rodinami dětí s neurovývojovými poruchami. Realizuji hravé workshopy s prvky muzikoterapie ve školkách a školách nebo v nově vzniklém muzikoterapeutickém ateliéru na Palmovce. Lektoruji seberozvojové kurzy a workshopy, kterými chci šířit povědomí o muzikoterapii a o tom, jak ji můžeme využívat ve své práci, ale i sami pro sebe. Se dvěma skvělými terapeutkami jsme založily v roce 2019 neziskovou společnost Flami, z. s., jejímž cílem je propojovat jednotlivce i skupiny, podporovat se vzájemně a hledat společně cesty k naplněnému životu. Právě teď pracujeme na interaktivních webových stránkách, které budou přinášet rodičům, dětem i leckterým odborníkům, inspiraci a motivaci k rozvoji hrou. Protože umění HRÁT SI nás může posouvat tam, kam chceme směřovat.

Mgr. Zuzana Ouředníčková je profesní členkou Muzikoterapeutické asociace České republiky. Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, včetně modulu muzikoterapie zakončeného SZZ. Muzikoterapeutické vzdělání si dále rozšířila absolvováním dvouletého programu Edukační muzikoterapie na PedF UK a dalšími kurzy. V letech 2003-2019 působila jako speciální pedagožka a muzikoterapeutka u klientů se specifickými potřebami v sociálních službách a školství. Zde získala v rámci multidisciplinárního přístupu hlubší vhled do zdravotní problematiky, fyzioterapie atd. Jako první v ČR pak zavedla do muzikoterapeutické praxe systematické využití rezonanční kolébky jako podpory psychomotorického vývoje u klientů s kombinovaným postižením. Od roku 2004 se také profesně věnovala krizové intervenci a vzdělávala v oblasti psychoterapie. V současnosti pracuje jako psychoterapeutka a muzikoterapeutka s běžnou populací i s handicapovanými klienty. Od roku 2014 se věnuje lektorování pro veřejnost i odborníky, např. spolupráce s JÚŠ Praha, Ranou péčí TamTam, SPMP Praha, v letech 2017-2020 vedla s Mgr. Tomášem Procházkou vzdělávací program Výcvik v integrativní muzikoterapii ad.

Anotace workshopu: REZONANČNÍ KOLÉBKA – ZVUK, TĚLO, DECH A HLAS

Rezonanční kolébka je unikátní hudení nástroj, který nám umožňuje zvuk slyšet a zároveň jako vibraci cítit v celém těle. Pomocí těchto vibrací můžeme přímo ovlivňovat a harmonizovat naše tělově-emoční procesy: stabilizovat a prohloubit dech, rozeznít hlas, uvolnit nebo naopak aktivizovat svalové napětí, snížit stres, úzkost atd. Kolébku je tedy možné využít při terapeutické či podpůrné práci s různými klienty a při různých obtížích.
Na workshopu si ukážeme některé možnosti jejího využití v individuální i skupinové terapii. Zaměříme se na propojení zvuku, těla, dechu a hlasu, protože dech je naše základní životní opora, kterou je potřeba opečovávat. Dech často bereme jako samozřejmost, které nevěnujeme pozornost. Přitom právě dech je ukazatelem toho, jak se cítíme a zároveň je to cesta, jak své pocity měnit, když se dobře necítíme. Vibrace nám mohou pomoci lépe cítit svůj dech a pracovat s ním. Na workshopu budeme zažívat, zkoumat a sdílet působení zvuku a léčebný potenciál vibrací. Vyzkoušíme si koncentraci na sebe samého, na vlastní dech, tep a tělové rytmy, a také společné souznění. Zjistíme, jak rozdílné můžeme mít vnímání a zároveň, jak můžeme souznít, pokud opravdu chceme. V bezpečné rovině podpoříme naši schopnost improvizace, která je nedílnou součástí muzikoterapeutické práce.