Klára Čížková

Mgr. Klára Čížková je taneční terapeutka a psycholožka. Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy. V současnosti je frekventantkou hlubinně-dynamického výcviku Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V minulosti se zabývala psychoterapií a rehabilitací lidí po traumatickém poranění mozku v centru Cerebrum. V současné době pracuje v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Vyučuje a publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie, spolupracuje s pražskou HAMU. Je zakladatelkou a ředitelkou Moving Self Institut, z.ú.

Anotace workshopu: INTIMITA V PROCESU TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPIE

Schopnost prožitku intimity je jednou z kvalit, která zásadně ovlivňuje lidské prožívání a způsob jak se vztahujeme k druhým lidem i k sobě samým. Je spojována s blízkostí, důvěrou, bezpečím a sexualitou. Během setkání na workshopu se budeme zabývat tím, jak se zranění v této oblasti,
které může vzniknout v raném i pozdějším období vývoje člověka, promítá do vztahu klienta ke svému tělu, možností jeho vnímání v síle projevů a senzuality, jakým způsobem ovlivňuje vztah klienta a terapeuta v neverbálním i verbálním modu sdílení a spolubytí, a jaké možnosti léčby nabízí metoda tanečně pohybové terapie. V tomto kontextu se také zaměříme na respekt k hranicím, časování procesu klienta v terapii a vytváření bezpečí ve společném terapeutickém prostoru.