Laurien Hakvoort

Dr. Laurien Hakvoort je nizozemská registrovaná muzikoterapeutka, která je součástí neurologické muzikoterapie. Absolvovala bakalářské studium kreativních uměleckých terapií se zaměřením na hudbu, magisterské studium muzikoterapie se zaměřením na hlas a doktorát z forenzní psychologie. Je lektorkou muzikoterapeutických přístupů na katedře muzikoterapie ArtEZ University of Arts v bakalářském a (pre)magisterském programu již 25 let. Kromě toho působí jako nezávislá vědecká pracovnice a jako vyučující muzikoterapie hostuje také na Univerzitě Palackého v Olomouci. 17 let byla muzikoterapeutkou ve forenzní psychiatrii a v současnosti provozuje svou soukromou muzikoterapeutickou praxi Muzis.net. Publikovala různé (mezi)národní články a kapitoly v odborných knihách.

Anotace přednášky: DECH, RYTMUS, SDÍLENÍ A VYTVOŘENÍ PROSTORU; NĚKOLIK ÚČINNÝCH MECHANISMŮ UMĚLECKÝCH TERAPIÍ V LÉČBĚ TRAUMATU

V této přednášce Laurien zdůrazní, jak může dýchání, použití rytmů a vytváření prostoru podpořit léčbu traumatu u lidí s posttraumatickou stresovou poruchou po komplexním traumatu. Ačkoli většina příkladů bude nahlížena z pohledu muzikoterapie, tyto klíčové mechanismy nabízejí prostor pro přenesení do uměleckých terapií jako je umění, drama a taneční terapie.

Přednáška se bude zabývat případovou studií Thomase, japonského přeživšího zajateckého tábora. Použití dechu, rytmu a vytváření prostoru během muzikoterapie umožnilo Thomasovi znovu získat kontrolu nad svým tělem a myslí a sdílet své zkušenosti. Dále se předáška bude zabývat tím, jak může povědomí o funkčních mechanismech uměleckých terapií podpořit umělecké terapeuty, aby pomohli klientům s komplexním traumatem uklidnit jejich stavy hyperexcitace (hyperarousal), které omezovaly jejich schopnost fungovat.

Poučené umělecké terapie v léčbě traumatu zapojují rytmus, dýchání a v případě muzikoterapie také hlas k povzbuzení klienta ke změně zakořeněných vzorců vyhýbání se a úzkosti. Thomas se naučil používat rytmická cvičení a body percussion, aby posílil vědomí svého těla. Dechová a pěvecká cvičení, kterým se věnoval, a jeho touha dělat hudbu mu umožnily vyjádřit a sdílet emoce – dvě z nejobtížnějších reakcí, jaké se v japonských táborech objevily. Thomas zjistil, že soustředit svou pozornost na jediný úkol je velmi hrozivé, protože ho jeho nervový systém nutil dávat pozor na všechny intruze z okolí. V důsledku tréninku ovládání pozornosti při hudbě (Thaut & Gardiner, 2014) zvýšil svou schopnost udržet soustředěnou pozornost, aniž by se dostal do úzkosti.

Tato prezentace bude obsahovat praktická cvičení. Pro více informací čtěte: Hakvoort, L. (2019). Rhythm to beat trauma; A trauma-informed approach for music therapy with a Japanese internment camp-survivor. Music Therapy Today, 15(1), 46-56. https://issuu.com/presidentwfmt/docs/mt_today._2019

Anotace workshopu: DÝCHÁNÍ S RYTMY; RAP JAKO PŘÍSTUP V MUZIKOTERAPII

Dýchání je naprostým základem pro veškerou vokalizaci. Přidání jednoduchých zvuků nebo dokonce slov v rytmických patternech nám umožňuje dělat hudbu. To je základní myšlenka hip-hopové hudby a rapu, oblíbeného žánru mezi dospívajícími a (mladými) dospělými. Tento workshop předá účastníkům praktické a základní dovednosti pro aplikaci rapu a hip hopu jako hudební pomůcky pro změnu emocí a chování u klientů.

Tento workshop je určen pro muzikoterapeuty s omezenými znalostmi nebo dovednostmi v rapu a hip hopu, kteří si však uvědomují potenciál rapu ve své léčbě. Poskytne účastníkům první zkušenost s přístupem rapové muzikoterapie.

Metody: Rapová muzikoterapie je muzikoterapeutický přístup s důrazem na hudební prvky rapové hudby jako je dýchání, specifický rytmus, dynamika a výraz. ‚Rap Music Therapy‘ si klade za cíl obejít textovou analýzu rapových písní, zapojit klienty do hudebního řešení jejich problémů a zároveň zůstat v kontaktu se svým dechem. Cíle léčby, na které se tento přístup zaměřuje, se týkají zlepšení sebeúcty, sebevědomí, (lepšího) vyjádření emocí, stejně jako změny chování, zvládání hněvu a regulace stresu.

Diskuse: Ačkoli je přístup ‚Rap Music Therapy‘ vyvinut v kontextu forenzní psychiatrie, může být užitečný i pro ostatní klientské populace, pro které hip-hop a rap tvoří důležitou součást jejich hudebních zájmů. Rap může být velmi dobrým výchozím bodem pro terapeutickou léčbu.

Pro více informací čtěte: Hakvoort, L. (2015). Rap Music Therapy in Forensic Psychiatry: Emphasis on the Musical Approach to Rap. Music Therapy Perspectives, 33 (2), 184-192.).