Linda Nývltová, Kateřina Jungová

Mgr. Linda Nývltová vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (2006-2012). Je absolventkou dvouletého kurzu ve skupinové arteterapii (Dipl. KT Beate Albrich) a čtyřletého výcviku vtanečně-pohybové terapii (Andrea Nundy Malá, B.A., PG Dip, M.A RDMP, Mgr. Jana Špinarová – Dusbáková, M.A., BC-DMT). Nyní je těsně před dokončením dlouhodobého výcviku v analytické psychologii C. G. Junga (Česká společnost pro analytickou psychologii) a kontinuálně se vzdělává v katatymně-imaginativní psychoterapii (Česká společnost pro KIP). Sedm let působila jako školní psycholog na základní škole, kde přicházela do kontaktu s širokou cílovou skupinou od předškoláků po středoškoláky a jejich rodiny. Pracovala také v terapeutické komunitě Kaleidoskop a následně v TK Magdaléna jako arteterapeut. Nyní působí jako lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vede programy práce s třídními kolektivy. V této souvislosti mj. koordinuje v ČR ojedinělý projekt primární
prevence v oblasti duševního zdraví a nemoci určený pro studenty středních škol „Blázníš? No a!“. Má vlastní soukromou terapeutickou praxi v Praze, kde pracuje s dospělými a dospívajícími klienty. S kolegyní MgA. Kateřinou Jungovou vedla skupiny tanečně – pohybové terapie pro dospívající s dětskou mozkovou obrnou v rámci Jedličkova ústavu v Praze, a právě o tyto zkušenosti by se chtěla na konferenci „Space for Art Therapies“ podělit.

MgA. Kateřina Jungová vystudovala Katedru činoherního divadla obor režie a dramaturgie DAMU (1996 – 2001), dále pak Katedru autorské tvorby a pedagogiky obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku DAMU (2006 – 2012). Jako dramaturg, režisér a scénárista spolupracovala s některými činoherními divadly. Příležitostně také spolupracuje s Českým
rozhlasem (kulturní publicistika a radiodokumenty). Od roku 2005 se věnuje tvorbě autorských divadelních projektů, dokumentárnímu divadlu, teatroterapii a dramaterapii. Absolvovala mezinárodní výcvik v taneční a pohybové terapii (2014 – 2017) pod vedením Andrei Nundy Malé, B.A., PG Dip, M.A RDMP a Mgr. Jany Špinarové – Dusbákové, M.A., BC-DMT. Dva roky vedla spolu s Lindou Nývltovou skupinu taneční a pohybové terapie pro
mladé lidi s fyzickým postižením v Jedličkově ústavu v Praze. Pět let také vedla pravidelná dramaterapeutická setkání pro klienty nízkoprahového denního centra pro mladé lidi bez přístřeší Naděje. V roce 2015 založila nízkoprahovou pracovní dílnu Metráž pro ženy v tísnivé sociální situaci, kterou kreativně a socioterapeuticky vede.

Anotace workshopu TANEČNĚ- POHYBOVÁ TERAPIES S LIDMI S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM: „LUXUS LIDSKÉHO DOTEKU“

V rámci workshopu nahlédneme do života mladých klientů s fyzickým i kombinovaným postižením, zejména s dětskou mozkovou obrnou, která obvykle ovlivňuje život člověka ve všech prožitkových sférách a mění i jeho výrazové možnosti. Tanečně – pohybová terapie má potenciál posílit emoční, kognitivní, sociální a fyzickou integraci organismu tím, že pracuje
na všech těchto úrovních. Prožitky se tak mohou stát komplexnějšími a výrazové možnosti plastičtějšími. To vše může pozitivně ovlivnit kvalitu života lidí s fyzickým postižením. Osaháme si fyzickou, psychickou i smyslovou jinakost nejen skrze omezené pohybové možnosti, ale zaměříme se i na způsob vnímání, prožívání a používaní vlastního těla u této klientely (jak přemýšlí sami o sobě, jak fungují v běžném dni a sociálních vztazích).
Čeká nás simulace omezené hybnosti, rozšiřování tělesných vjemů, stimulace prožitků skrze smyslové vnímání. V souladu s tématem konference se zaměříme na dotek. Rozlišíme používání smysluplného a technického doteku a prozkoumáme poskytování adekvátního doteku vedeného s jasným záměrem. Využijeme k tomu pomůcky, ale dopřejeme si i „luxus“ lidského doteku, který je v mezilidské komunikaci nepostradatelný.