Marc Willemsen

Anotace workshopu: DO POSLEDNÍHO DECHU. Dramatické umírání jako hravý vstup k diferenciaci a desenzibilizaci v Senzorické, na trauma zaměřená Trauma centered (TC) hře v rámci metodyDevelopmental Transformations (DvT)

O léčebném potenciálu hry již bylo řečeno mnohé. Nachmanovitch například uvádí, že: “Hrát si, znamená osvobodit se od všelijakých omezení a rozšířit tím tak své pole působnosti. Hra podporuje košatost možností odezvy, adaptivity a flexibility jednání. Jde o vývojovou kvalitu-hra nás činí flexibilními. (1990, p.43). Hra nám dává příležitost být dotýkán a nechat se pohnout příběhy, které si každý v sobě neseme. Dovoluje nám přepisovat příběhy, dále je transformovat, začleňovat, integrovat nebo je prostě nechat jít. Co když jsme ale byli – nebo dokonce jsme – v mladém věku vystaveni kontinuálním proudu agrese, které se nedokážeme bránit? Naše podvědomí pak zcela automaticky spouští stresovou reakci, očekáváme zranění a bolest, snažíme se detekovat případná ohrožení a hledáme východiska v sebezáchovném módu přežití. Hranice hry a reality je v takových situacích velmi tenká a může se zdát, že možnosti užití hry, jakožto léčebného nástroje jsou velmi omezené. Senzorická , na trauma zaměřená (Trauma centered=TC) hra v rámci metody DvT (Developmental transformation), však dokazuje opak.

Senzorická, na trauma zaměřená TC-DvT je založená na kombinaci využití konceptu volné asociativní hry v rámci Playspace (kotveno v teorii DvT), která jde v souladu s principy psychoterapie zaměřené na trauma. V imaginární, intermediální a intersubjektivní rovině herního prostoru spolu terapeut a klient (klienti) vzájemně interagují (Johnson, 2014; Willemsen, 2020). V svém workshopu se s Vámi podělím o to, jak senzorická na trauma zaměřená TC-DvT nabízí možnosti rozlišovat (diferenciovat) a omezit přecitlivělost reakcí na zraňující podněty (desenzibilizace). Budu argumentovat důležitostí a hodnotu práce a citlivé interakce v Playspace, pohybující se na samotné hraně hratelného a nehratelného, v rámci komplexní léčby traumatu. Vysvětlím, jak je pro tento přístup důležitá zkušenost dramatického ztvárnění oběti i násilníka. Buďte připraveni na zkoumání a objevování výzev těchto rolí až do posledního dechu…