Marcela Andrade del Corro, Thijs de Moor

Marcela Andrade del Corro vystudovala psychologii na ITESO v Mexiku v roce 2002 a arteterapii na univerzitě v Barceloně v roce 2007. Marcela se specializuje na práci s dětmi a rodinami v různých prostředích, včetně domovů pro seniory, dětí ulice, projektů pro rodiče a kojence, soukromé praxe a škol. Hojně přednášela v arteterapeutických programech po celé Evropě a praktikovala v Mexiku, Katalánsku a Skotsku. V současné době působí jako lektorka programu arteterapie na Queen Margaret University ve Skotsku; zároveň vede arteterapeuty. Souběžně s tím v současné době provádí studie pozorování dětí a kojenců podle klasické metody zavedené Esther Bickovou.

Thijs de Moor je starší registrovaný arteterapeut s diplomem z arteterapie. Více než dvacet let pracuje v oblasti péče o duševní zdraví a forenzní psychiatrie a nabízí arteterapeutickou a muzikoterapeutickou léčbu pacientům trpícím schizofrenií, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti v Nizozemsku i v Belgii. Od roku 2001 působí jako vedoucí lektor a mezinárodní koordinátor na HAN University of Applies Sciences v Nizozemsku. Často přednáší jako pozvaný lektor v oblasti arteterapie na několika vzdělávacích institucích v oblasti arteterapie po celé Evropě. Thijs je zakládajícím členem Evropské federace arteterapie založené v dubnu 2018 v Bruselu.

Anotace workshopu: HRA SQUIGGLE V ARTETERAPII

Donald Winnicott používal hru squiggle, aby utvářel terapeutický prostor a pozval do něj své mladé klienty. Tato hra podporuje vzájemné propojení, hru a komunikaci.

Během tohoto workshopu budeme používat různé varianty hry squiggle a způsoby, jak ji lze zkoumat optikou arteterapie, která zahrnuje dialog s různými výtvarnými materiály a rytmy.

Abychom usnadnili prostor pro reflexi, budeme mít na paměti následující dvě otázky: Jak utváříte prostor, když přijímáte své klienty? A jaké reprezentace vznikají v tomto intersubjektivním prostoru? Proto bude tento workshop podporovat pauzu na nadechnutí, hru a reflexi.