Markéta Jarošová Těmínová, Anna Králová

Markéta Jarošová Těmínová je spoluzakladatelka souboru Dr.amAS, který se věnuje autorské tvorbě dospělých lidí s autismem. Lektorka divadelních kurzů pro děti i dospělé. Členka výkonného výboru ADCR. Absolventka Kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě. Studující Kreativní pedagogiku v rámci KaTAP DAMU. Kontakt: www.facebook.com/DramAS nebo https://nautis.cz/cz/dramas .

Anna Králová vystudovala obor Speciální pedagogika – dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci a je absolventkou kurzu Dramatická výchova pro současnou školu. Od roku 2017 je jednou z režisérek souboru Dr.amAS, který se věnuje autorské tvorbě herců s Aspergerovým syndromem. Lektoruje dramatický kroužek pro osoby s autismem a zajímá se i o techniky storytellingu a Playback divadla.

Anotace workshopu: SVÉ TĚLO SI UVĚDOMUJU TAK, ŽE NA NĚJ SAHÁM

Nahlédnutí do práce souboru, který pracuje s herci s autismem. Jak vzniká autorská inscenace lidí s diagnózou PAS (Porucha autistického spektra) a jakou roli v tomto procesu může hrát dramaterapie? Do jaké míry je tělo pro herce jevištním partnerem a jak vnímají lidé s PAS fyzický a oční kontakt? Co vše se jich dotýká a týká? A jak se buduje vzájemný respekt ve skupině, kde se derou na povrch potlačované individuality? V rámci workshopu se pokusíme vtělit do herců, hledat možnosti i limity, které se dají využít v autorské tvorbě. Zreflektujeme zkušenosti lektorek z inscenačního procesu, který začíná improvizacemi a nacházením cest k divadlu, mimo jiné i dramaterapeutickými technikami.