Markus A. Lange

Markus A. Lange je praktikující dramaterapeut, lektor a klinický supervizor v magisterském programu Taneční a pohybové psychoterapie na univerzitě Goldsmith v Londýně. Ve své klinické praxi se zaměřuje na práci s dětmi mladšího školního věku (problematika úmrtí, ztráty, přechodových fází, rodičovského zanedbávání, speciálních potřeb a ASD). Zároveň se zabývá poskytováním víceoborových přístupů v pracovních terapeutických skupinách, v hospicové a paliativní péči a v péči o duševní zdraví. Praktikuje Playback Theatre a rád se učí o sobě i ostatních ve workshopech komediální improvizace, loutkařských workshopech a jako zdravotní klaun.

Anotace workshopu: CO DĚLAT S DISNEYM A BARBIE V ZEMI ZÁZRAKŮ?

Kritické nahlížení a zkoumání využití pohádek… a nejen s dětmi. V souvislosti s tématem „Respekt a dotek“ se tento workshop zabývá klinickým a terapeutickým využitím pohádek ve světě, který je stále více živen  Disneyho verzemi klasických narativů, „barbie kultury“, naplněné obrazy ženských těl a postavy svalnatých hrdinů s tělem ve tvaru písmene „V“. Jak na tento fenomén eticky reagovat, v prostředí kreativně uměleckých terapeutů? Co je společensky a politicky přijatelné? Co je klinicky bezpečné a zdravé ve vztahu klient – terapeut? Tento workshop zkoumá současné teorie a praktické aplikace pohádek. Jde nad rámec archetypálního jungiánského přístupu a zabývá se nedávnými kulturně kritickými i feministickými úvahami o zobrazení sexuality, genderu a sociálních rolí. Experimentální část tohoto workshopu vychází z jádra Sesame Approach (schvalování příběhu, tvorba příběhu, terapeutické využití pohybu se zvukem a dotekem), stejně jako prvky taneční a pohybové terapie (Laban / Bartenieff) a estetických prací podle P.Bausche, J. Grotowského, E. Barba a A.Boala.