Nehama Grenimann Bauch

Nehama Grenimann Bauch je doktorandkou na Brunel University v Londýně a v současné době se zabývá tématem psychoterapie uměním s dětmi uprchlíků a žadatelů o azyl a jejich rodiči. Je absolventkou magisterského studia arteterapie na univerzitě v Haifě v Izraeli a bakalářského studia na Akademii výtvarných umění ve Florencii v Itálii. Posledních sedm let pracuje v Berlíně v Německu s ohroženými dětmi z řad migrantů a uprchlíků a jejich rodiči. V minulosti studovala hebrejskou kaligrafii a podílela se na několika uměleckých projektech souvisejících s kaligrafií, včetně pokračující spolupráce s nadací Ellen Frank Illumination Arts Foundation (EFIAF) a jejím projektem Cities of Peace Illuminated. V současné době poskytuje odborné poradenství MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) pro nevládní organizace pracující s uprchlíky a přednáší na barcelonské škole Metáfora Art Therapy.

Anotace workshopu: VERBÁLNĚ-NEVERBÁLNÍ POROZUMĚNÍ- vtělené kulturní znaky mezi mnou a vnímaným ‚jiným‘ druhým

Většina z nás terapeutů pracovala s lidmi, kteří zažili traumatické zážitky, a možná jsme sami měli traumatické zážitky. U mnoha z nás existuje riziko vzniku “vicarious trauma” neboli (VT) a sekundárního traumatického stresu (STS). Tento workshop se bude prostřednictvím tvůrčích metod snažit prozkoumat naše setkání s „druhým“, co se stane, když dojde k neporozumění ohledně kultury, jazyka a traumatických vzpomínek, které jsou často neverbální – a jak se to promítne do umění. A co je ještě důležitější – jak tato setkání ovlivňují naši pohodu/ well-being a jak je můžeme zkoumat pomocí uměleckých prostředků. Konkrétně se budeme zabývat kombinací vizuálních, ztělesněných (embodied) a verbálních aspektů jedinečných a tradičních technik, jako je kaligrafie, koláž, malba temperou a plátkovým zlatem. Jedná se o materiály, které vyžadují jak přesnost, tak rytmické drobné pohyby a specifický druh dýchání (nádech – přiložit štětec, výdech – namalovat jednu souvislou stopu). Jak můžeme tyto a symboliky, hluboce zakořeněné v mnoha starobylých kulturních a náboženských praktikách, podpořit zvědavost a všímavost? Jak můžeme najít rovnováhu mezi osamocením a soustředěním se na své vnitřní myšlenky a pocity a členstvím ve skupině a zvědavostí na druhé? Co znamená porozumět kulturním vlivům toho, jak vidí svět někdo jiný? A jak porozumět kulturním spodním proudům, které nám dávají stabilitu a pocit vlastního já? Pomáhají nám při tom slova, nebo nám naopak překážejí? Co je to posttraumatický růst? A jak k němu přispívá umění? Půjde o společnou průzkumnou zkušenost, při níž se budeme snažit odpovědět na tyto otázky sami sobě a pochopit, jak nám používání těchto materiálů může pomoci dýchat a cítit se pevněji v zemi při naší snaze pomáhat druhým.