O řečnících

Dramaterapie

Muzikoterapie

Arteterapie

Taneční a pohybová terapie

Panelová diskuze

  • Tomáš Procházka (Muzikoterapeutická asociace České republiky)
  • Radana Syrovátková (Česká asociace taneční a pohybové terapie)
  • Kamila Laudová (Asociace dramaterapeutů České republiky)
  • Andrea Hlubučková (Česká arteterapeutická asociace)

Doprovodný program