Olga Lidia Kozłowska

Olga Lidia Kozłowska je psycholožka, lektorka a koučka zaměřující se na vokální praktiky. Práce s různými skupinami v Polsku a Evropě Olze dennodenně ukazuje univerzální význam každodenní péče o hlas. Tuto celoživotní vášeň chce sdílet. Práce s hlasem pro ni nepředstavuje pouhý nástroj, ale holistické cvičení. Olga vede hlasové workshopy od roku 2011. Má zkušenosti s tradičním slavistickým i chorální zpěvem, stejně jako s improvizací. Neustále si rozšiřuje obzory, v současnosti studuje Core Energetics Body Psychotherapy. Olga úspěšně dokončila dvouletý kurz v Procesové práci ve Varšavě (IPP) a účastnila se mnoha workshopů orientovaných právě na procesovou práci (L. Arye, A.&A. Mindell). Její vlastní tvorba se zaměřuje na rozvoj metody Autentického Hlasu.
Více informací o projektech, kterým se Olga věnuje, naleznete na FB Cesta hlasu nebo Autentický hlas. Jejími učiteli a inspirací jsou Natalie Polovynka (Maisternia Pisni), Emma Bonnici, Ditta Berkeley, Lana Arye (Processwork), Kristin Linklater, Małgorzata Pańko (National Opera in Warsaw), Amit Carmeli (Wild Root), Savvas Stroumpos (Theodoros Terzopoulos Method), Katy Dymoke (BMC), Iwona Olszowskou (BMC, Contact Improvisation). Devět let se také věnovala kontaktní improvizaci.

Anotace workshopu: DÝCHÁNÍ A HLAS

Tento workshop bude o dechových schématech a jejich vlivu na zvuk hlasu. Budeme zkoumat odlišnosti ve způsobech dýchání, které máme, a jak jsou spojeny s našimi emocemi a myšlenkami; z toho důvodu náš hlas zní tak jak zní. Hlas je pro nás nejbližším hudebním nástrojem, který má nejdříve vliv na nás samotné, a pak má klíčový dopad na naše interakce s okolním světem. A proces dýchání je krokem, který předchází hlasový projev. Společně se ve stručnosti podíváme na tento typ propojení. Workshop bude veden formou ‚laboratoře‘ plné zkoumání, s teoretickým zázemím a prostorem pro reflexi účastníků.

Potřeby workshopu: prosím, přineste si s sebou láhev vody, podložku, deku a pohodlné oblečení, ve kterém se vám bude dobře pobyhovat i ležet.