Olga Lidia Kozłowska

Anotace workshopu: DÝCHÁNÍ A HLAS

Tento workshop bude o dechových schématech a jejich vlivu na zvuk hlasu. Budeme zkoumat odlišnosti ve způsobech dýchání, které máme, a jak jsou spojeny s našimi emocemi a myšlenkami; z toho důvodu náš hlas zní tak jak zní. Hlas je pro nás nejbližším hudebním nástrojem, který má nejdříve vliv na nás samotné, a pak má klíčový dopad na naše interakce s okolním světem. A proces dýchání je krokem, který předchází hlasový projev. Společně se ve stručnosti podíváme na tento typ propojení. Workshop bude veden formou ‚laboratoře‘ plné zkoumání, s teoretickým zázemím a prostorem pro reflexi účastníků.

Potřeby workshopu: prosím, přineste si s sebou láhev vody, podložku, deku a pohodlné oblečení, ve kterém se vám bude dobře pobyhovat i ležet.