Olga Šustrová

Mgr.Olga Šustrová (*1968), speciální pedagog, adiktolog, terapeut. Vystudovala speciální pedagogiku – etopedii, je absolventkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcvik SUR – Skálův institut (1996) a výcviku Taneční a pohybové terapie (první výcviková skupina TPT v ČR pod záštitou ADTR USA vedena Dr.Miriam Roskin Berger,ADTR New York University a Judith Richardson Bunney, MA,ADTR, St.Elisabeth Hospital, Washington DC, 2000). V současné době je frekventantkou supervizní části výcviku v hlubině psychoterapeutické metodě Koncentrativně pohybové terapie v Bratislavě.

Poradensky a terapeuticky pracuje od roku 1994 a metodou pohybové terapie od roku 2006, v letech 2006 až 2018 se specializovala ve své práci zejména na osoby se závislostí, převážně ve vězení, okrajově v doléčovacím centrum, v substituční léčbě a v terapeutické komunitě. Dále má zkušenosti s vedením skupin pro rizikovou mládež (1999 – 2000) a pro osoby s duševním onemocněním (2008 – 2009). Vede kurzy pohybové terapie zaměřené na využití této metody na v sociální práci. Od roku 2013 má soukromou terapeutickou praxi v Brně, kde preferuje pohybovou terapii – používá a kombinuje metody tanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie. Pracuje skupinově a individuálně. Je místopředsedkyní Asociace tanečně pohybové terapie ČR.

Anotace workshopu: DOTEK A POHYBOVÁ TERAPIE VE VĚZENÍ

V tomto workshopu lektorka představí možnosti pohybové terapie u osob ve vězení s adiktologickou anamnézou. S ohledem na téma konference bude v praktické části WS v popředí práce s dotekem a respektem ve vězeňském kontextu – k sobě samotnému, k předmětům a ostatním lidem na skupině, jak kontakt a dotek navázat, jak jej rozvíjet, procítit. Účastníci workshopu si budou moci vyzkoušet různé intenzity a způsoby doteku, zažít, kde jsou limity a co je „respektování hodné“, kdy dotek svazuje a kdy osvobozuje či podporuje.

Vzhledem k pomůckám, které budou na workshopu použity,  je omezený počet účastníků na 14, je vhodný pohodlný oděv.