Program a workshopy

Konferenci opět chceme uspořádat v duchu udržitelnosti a respektu k přírodnímu prostředí. Vize je pokusit se společně vytvořit v rámci možností co nejméně odpadu. Proto nabízíme program ke stažení – můžete si jej uložit v digitální podobě, případně pro sebe vytisknout.

Program konference 2022 ke stažení:

Podrobné informace k lektorům, přednáškám a workshopům konference naleznete v sekci O řečnících.