Radmila Schneiderová

Radmila Schneiderová, psychiatr, psychoterapeut. Členka etické komise Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR). S Viktorem Dočkalem pracovala 10 let v denním sanatoriu Fokus Praha jako koterapeut dramaterapeutické skupiny (Vývojové proměny – DvT) pro pacienty s psychotickou zkušeností.

Anotace workshopu: ETICKÁ DILEMATA V EXPRESIVNÍCH TERAPIÍCH

Moderovaná diskuse o tom, jak to je s respektem a dotekem v různých expresivních terapiích. Jaká etická dilemata řeší dramaterapeut? S čím se potýká arteterapeut? Co je nepřekročitelné pro taneční terapeuty? Jaké hranice vnímá při své práci muzikoterapeut? A jak se v tomto kontextu liší práce jednotlivých terapeutů různých škol? Přijďte se podělit o své postřehy a zkušenosti z praxe, přineste témata, která Vám připadají důležitá.