Rena Milgrom

Rena Milgrom, DMT, CMA, RSME je tanečně-pohybová terapeutka, somatická lektorka a facilitátorka, certifikovaná pohybová analytička. Působí převážně v ČR – v Praze, ve svém studiu DanceLab, kde vyučuje somatický pohyb, bodywork, improvizace a kde provozuje soukromou terapeutickou praxi. Je autorkou vzdělávacího programu Vědomé Tělo a zakladatelkou česko-slovenské somatické platformy Somatika.cz.

Anotace workshopu: MOŘE DECHU

Dýchat znamená ponořit se do prostředí a nasávat život kolem nás, porozumět mu skrze sebe a vkládat do něj sami sebe. Jádrem dechu je vzájemnost – respirace – rytmus, svoboda… opomenutím dechu je jeho nedostatek vytvářející  spasmus, napětí, strach, dušení se.  Symbol dechu a dýchání je všudypřítomný a mnohovýznamový. 

Faktem je, že jsme se odnaučili dýchat vědomě a stali jsme se pasivními nádobami, ve kterých se děje dech automaticky tak, jak zrovna může. Moudrost předků a kultur o tom, jak si dechem udržovat bodymind – celkové zdraví, jsme odsunuli za oponu, zatímco na scéně  lidského divadla se odehrává chaotická tragikomedie. 

Workshop nás zavede nejdříve do pohybu dechu: do buněčného, orgánového, embryonálního. Nádech, coby inspirace, výdech coby vyjádření…. dokáží spustit záplavu hormonů a chemických látek, jež regulují tepovou frekvenci a ukládají vzpomínky. Nebudu vás učit JAK dýchat, ale pozvu vás do možností dechu, který se táže “ kdo jsi?”