Siobhan Bereen

Siobhan Bereen má 17letou profesní zkušenost jak v soukromé praxi, tak ve veřejném prostoru ve Velké Británii, Irsku a Qataru, kvalifikace v artpsychoterapii na Goldsmiths Univerzitě v Londýně (2002). Siobhán pracuje individuálně a skupinově s dětmi, rodinami, dospívajícími a dospělými. Její specializací je práce s traumatem, poruchami příjmu potravy, depresí, úzkostmi, dále multikulturální problematika. Siobhan je supervizorkou pro certifikované artpsychoterapeuty, asistentkou výuky na magisterském programu artpsychoterapie v Corku (Institut technologie). Nyní je také ve výcviku skupinové analytické psychoterapie. Registrovaná je v IACAT (The Irish Association of Creative Arts Therapies), BAAT (British Association of Art Therapy), HCPC (Health and Care Professional Council UK), IGAS (Irish Group Analytic Society).

Abstrakt přednášky:

Prezentace představí mou pracovní zkušenost art-psychoterapeuta na Středním východě. Měla jsem dvojí roli, jako členka vedení týmu a jako artpsychoterapeutka. Naší organizační rolí bylo zařídit nemocnici pro závislé na návykových látkách. Navrhla jsem a realizovala program pro oddělení expresivní umělecké psychoterapie jako části multidisciplinárního programu. Témata respektu a doteku při práci v multikulturním kontextu byla velmi důležitou částí. Prostřednictvím kazuistiky upozorním na způsoby artpsychoterapeutické práce, která nabízela možnosti, kterými se klient dostal do kontaktu sám se sebou. Tento process vytvářel nové výzvy a dilemata, která vedla náš multidisciplinární tým ke tvořivosti, k přemýšlení, nalézání nových cest a respektu k různosti.

Anotace workshopu: ODKRÝVÁNÍ SKRYTÉHO

Tento interaktivní a experimentální workshop prozkoumává kreativní proces vytváření vizuálního díla. Tento proces může být cestou jak odkrývat některé aspekty v nás samých, ke kterým máme obtížný přístup. Workshop dále rozvíjí nápady, kdy arteterapeutická místnost vytváří prostředí/prostor”, které nabízí klientům příležitost odkrývat skryté vrstvy sebe sama prostřednictvím hravosti a zážitkem možnosti “být viděn”.