Veronika Sequensová

Mgr. Veronika Sequensováje tanečně pohybová terapeutka, absolventka čtyřletého mezinárodního výcviku v tanečně pohybové terapii (2014-2017) pod vedením Andrey Nundy Malé a Jany Špinarové Dusbábkové. Od roku 2004 působí jako taneční lektor a choreograf a jako nezávislá tanečnice na poli současného tance. V roce 2014 v Praze spoluzaložila Artual, prostor pro seberozvoj, terapii a umění. Dlouhodobě vede terapeutické a seberozvojové skupiny a workshopy, v nichž se setkává jak s běžnou populací, tak s klienty s širokou škálou psychosomatických obtíží a duševních onemocnění. Ve své terapeutické praxi propojuje poznatky a znalosti fungování těla v pohybu a fungování psychiky ve vztahu k tělu. Pracuje s autentickým pohybem, improvizací a hrou, opírá se o principy Bartenieff Fundamentals. Hledá způsoby, jak skrze tělo a pohyb dojít k integraci na úrovni tělesné, duševní i emocionální. Zabývá se studiem energetických systémů těla a rozvíjením práce s jemnohmotnějším vnímáním reality.

Anotace workshopu: DECH JAKO TANEC MEZI PŘIJÍMÁNÍM A DÁVÁNÍM

Základní esencí našeho života je neustálý tanec výměny energií mezi námi a světem okolo nás, mezi námi a těmi, které vnímání jako „ty druhé“. Dovnitř a ven. Přijmout a pustit. Odevzdat a nasát každou svou buňkou. A právě tohle dělá naše tělo již od našeho narození skrze náš dech. Dýchání je každodenním udržováním rovnováhy mezi dáváním a přijímáním, mezi pouštěním a čerpáním. Kolik si toho můžeme dovolit výdechem pustit? A kolik toho lze skrze nádech přijmout dovnitř? Kde sami v sobě potřebujeme uvolnit prostor, kde něco držíme, kde nejsme ochotni nebo připraveni vpustit to, co k nám přichází? Na workshopu zažijeme, jak se skrze vědomou pozornost lehkosti a plnosti našeho nádechu a uvolněnosti a hloubce výdechu a skrze dění, které v souvislosti s nimi vzniká uvnitř našeho těla, můžeme dostat do kontaktu s pocity, které máme spojené s dáváním a přijímáním. Vyzkoušíme si, jak využít dechu jako primárního hybatele, jako impulsu k pohybu a co nám přináší propojení dechu s pohybem v interakci s druhými, ve vzájemném tanci mezi přijímáním a dáváním.