Veronika Sequensová

Mgr. Veronika Sequensová je tanečně pohybová terapeutka, absolventka čtyřletého mezinárodního výcviku v tanečně pohybové terapii (2014-2017) pod vedením Andrey Nundy Malé a Jany Špinarové Dusbábkové. Od roku 2004 působí jako nezávislá tanečnice na poli současného tance, jako taneční lektor a choreograf. Dlouhodobě spolupracuje s předními osobnostmi české taneční scény (Věra Ondrašíková, Martina Hajdyla Lacová, Lenka Kniha Bartůňková a další). Ve své terapeutické praxi využívá zkušenosti z vlastní 15ti leté práce s dospělými i dětmi v pohybu a tanci, pracuje s autentickým pohybem, opírá se o principy Bartenieff Fundamentals a hledá způsoby, jak skrze tělo a pohyb dojít k integraci na úrovni tělesné, duševní i emocionální. V Praze vede seberozvojový a umělecký prostor Artual, který spoluzaložila v roce 2014. V současné době vede terapeutické a seberozvojové skupiny, v nichž se setkává jak s běžnou populací, tak s klienty s širokou škálou psychických obtíží a duševních poruch (depresivní stavy, úzkosti, obsedantně kompulzivní porucha, schizoafektivní porucha, hraniční porucha osobnosti a další).

Anotace workshopu: TĚLO V PROSTORU – důvěra, respekt, hranice

Tanečně pohybová terapie skrze práci s tělem přímo oslovuje náš způsob zacházení s vlastními hranicemi a naše vnímání sebe sama mezi ostatními lidmi. Kde jsou hranice mého prostoru, kde začíná prostor druhého a jaký prostor společně vytváříme? Na workshopu zažijeme, jak v procesu pohybové práce posilovat důvěru v bezpečný prostor, ve kterém se můžeme “dotknout” sami sebe i sebe navzájem s respektem k našim hranicím. Práce s pomůckami nám umožní lépe si uvědomit fyzické hranice našeho těla a zároveň nám nabídne kontakt s různými materiály a povrchy, a tím také s různými kvalitami, které nesou. Vyzkoušíme si, jak mohou být v tanečně pohybové terapii pomůcky prostředkem, skrze který lze definovat prostor, usnadnit vzájemné interakce a navazování vztahů a zároveň pracovat s tématem, které může u klientů zvyšovat úzkost nebo pocit ohrožení.