Wolfgang Mastnak

Wolfgang Mastnak je muzikoterapeut a umělecký terapeut, psychoterapeut, klavírista a skladatel. Své doktorské tituly získal v oborech: hudební výchova a psychologie, umělecké vzdělávání a umělecké terapie, lékařské vědy, sportovní vědy/sportovní lékařství a matematika. Je profesorem na Pekingské Normal University (BNU) a ředitelem Výzkumného centra pro umělecké terapie na BNU. Je profesorem a vedoucím katedry na mnichovské Univerzitě hudby a dramatu (Hochschule für Musik und Theater München), je profesorem Šanghajské univerzity (Shanghai University). Je také řádným členem Akademie věd New Yorku, Evropské akademie věd a umění a zároveň je předsedou Rakouské asociace srdce, která se zabývá dlouhodobou srdeční rehabilitací. Akademicky a koncertně je aktivní v Evropě, Asii, Tichomoří, Africe a Americe. V roce 2001 byl oceněn Mezinárodním biografickým centrem v Cambridge (International Biographical Centre Cambridge, Spojené království) jako jeden z 2000 význačných intelektuálů 21. století (2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century).

V roce 2007 byl Americkým životopisným institutem (American Biographical Institut) oceněn jako jeden z Velkých mozků 21. století (Great Minds of the 21st Century). Dále získal četné mezinárodní ceny v oblasti vědy a umění.

Hlavní pole jeho výzkumu zahrnují muzikoterapii, umělecké terapie, terapie zaměřené na tělo a pohyb, multikulturní terapie, etno-medicínu, neurovědu, sportovní lékařství, uměleckou a kulturní výchovu, zdravotní výchovu a srdeční rehabilitaci.

Abstrakt přednášky: UMĚNÍ & SEXUÁLNÍ TERAPIE. Multikulturní perspektiva

V mnoha kulturách je sex základním tématem umění. Vizuální umění, tanec, hudba, poezie, ad. odrážejí kulturní sexuální postoje a sexuální fantazie a mohou být použity jako inspirace pro individuální sexuální praktiky. Ze sexuálního hlediska se sexuální problémy týkají velmi širokého spektra otázek, které vyžadují individuálně tvarované intervence od fyziologické léčby až po vlastní zkušenost a kreativní sex.
Prezentace dává multikulturní vhled do sexuálního umění a sexuální medicíny se zvláštním zřetelem na čínskou kulturu, diskutuje o jejich významu pro moderní sexuální medicínu a sexuální terapie a povzbuzuje umělecké terapie, aby poskytly specifickou podporu lidem trpícím patologickými a nepatologickými obtížemi se sexem.

Anotace workshopu: CHRONICKÁ & PSYCHOSOMATICKÁ BOLEST – Umění doteku.

• Modelování těla (umělecká masáž)
• Kreativní a vnímavá akupresura
• Archetypální léčebné pohyby
• Povědomí o těle a „vnitřní dotek“
• Hlasová masáž (partner a skupina)
• Sound work (práce se zvukem – specifické modely)
• Obnovování harmonie založené na umění

Požadavky:
pohodlné nebo sportovní obleční, připravenost ke kreativním interakcím a sebezkušenosti.

Důležitá poznámka:
• Workshop NEposkytuje terapii pro účastníky se syndromem bolesti.
• Workshop NENÍ kvalifikačním tréninkem v terapiích zaměřených na tělo.