Wolfgang Mastnak

Wolfgang Mastnak, původem z Rakouska, získal své doktorské tituly v oboru uměleckých terapií, hudební výchovy, psychologie, lékařských věd, sportovních věd (sportovního lékařství) a matematiky a je diplomovaným psychoterapeutem a psychomotorický terapeutem. Jako řádný člen Evropské akademie věd a umění a Newyorské akademie věd byl mezinárodně oceněn cenami 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century Mezinárodním biografickým centrem Cambridge nebo Great Minds of 21st Century, který mu udělil Americký biografický ústav. Je profesorem na Univerzitě hudby a múzických umění v Mnichově a Pekingské univerzitě (BNU) a také ředitelem výzkumného centra BNU pro umělecké terapie 北京师范大学艺术治疗研究中心. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří umělecké terapie, mezikulturní vzdělávání, etnomedicína, filozofie vědy, metodologie výzkumu, sportovní a pohybová terapie, neuropsychologie, kvantové vědomí, dlouhodobá srdeční rehabilitace a perinatální zdraví.

Anotace workshopu: ZVUKOVÉ JÁ A DECH: Psychosomatické znovuobnovení rovnováhy v postkovidové éře.

Zvuk a dech jsou základními tématy různých filozofií a terapeutických myšlenkových směrů. Týkají se ontologických představ o harmonii, jako například v taoismu nebo mezikulturní psychosomatice, stejně jako energetického principu čchi v tradiční čínské medicíně a v bioenergetice založené na dechu.

Dnešní svět je konfrontován s mnoha psychologickými a psychosomatickými následky éry COVID-19 a jejími opatřeními určené ke kontrole pandemie spolu se sociokulturní dynamikou, jako je karanténa, domácí vzdělávání, sociální distancování, vyvolávání paniky a skrývání tváře (masky). Spolu s konvenčními problémy, jako jsou úzkostné poruchy, deprese, patologické stavy bezmoci nebo poruchy spánku, přinesla éra COVID-19 nové syndromy kombinující rysy sebedezintegrace, klamného ústupu do kybernetických světů spolu se závislostí na internetu, komunikačními problémy a sebe obranné reakce (agrese), nové formy poruchy pozornosti s hyperaktivitou a závisle-vyhýbavý vývoj osobnosti.

Tento workshop podpoří přístupy k objevování „zvukového já“ a zahrne vnitřní vokální meditaci (tichou), průzkumnou práci s hlasem a já, vokální improvizaci k usnadnění sebeobjevování, ponoření se do zvukových identit, hlasové modulace stresu, vokální práce s obsedantně-kompulzivním myšlením a intenzivní skupinové zvukové procesy k vytvoření uvědomění si inkluze, k podpoře sebevyjádření a plynutí a k přenastavení psychosomatické energie. Všechny tyto praktiky důležitě kombinují zážitek a přirozenost zvuku, rezonanci a dýchání.

Účastníci by měli být otevření pro sebeobjevování a práci s vlastním hlasem, i když nejsou vyžadovány žádné profesionální hlasové schopnosti. Workshop je založen na individuálním sebeobjevování, sdílení zkušeností a interaktivní analýze případů. To může vést i ke společné práci na vývoji vhodných muzikoterapeutických a hudebně výchovných modelů. Dle návrhu účastníků bude workshop probíhat v českém a/nebo anglickém jazyce.

Prosím, vezměte si na sezení podložku na ležení na podlaze (pokud chcete).