Zdeněk Drahoš

Zdeněk Drahoš: jsem muzikoterapeut, učitel a hudebník. Pracuji v sociálních službách se skupinami klientů s mentálním a kombinovaným postižením, DMO, lidmi po úrazu a dětmi v dětském domově. Při své práci využívám mimo jiné metodu bubnování v kruhu – Drum Circle a zajímá mě její propojení s muzikoterapií. Tuto metodu využívám nejen při práci s dětmi v mateřských a základních školách, ale i s učiteli, případně při veřejném bubnování. Věnuji se také výuce hry na bicí nástroje. Absolvoval jsem kurzy facilitování Drum Circlu Arthura Hulla a v roce 2015 jsem dokončil dlouhodobý kurz muzikoterapie Matěje Lipského. V roce 2021 pak dlouhodobý kurz v rámci CCV UPOL: J. Kantor, Š. L. Knoll, C. Bajs. Od roku 2014 jsem členem CZMTA. Aktuálně studuji magisterské studium muzikoterapie na UPOL. Ve své práci také čerpám z kurzů J. Fojtíčkové, M. Gerlichové, J. Weber a T. Procházky.

Anotace workshopu: RYTMUS JAKO ZDROJ!

Rytmus jako dech těla. Rytmus jako zdroj vnitřní svobody. Rytmus jako zdroj našeho vnitřního klidu a uvolnění emocí a stresu. Rytmus jako zdroj pohybu a tance. Rytmus jako zdroj pro tvoření, spontánnost i humor. Rytmus jako zdroj pro kontakt s druhým člověkem. Rytmus jako zdroj pro naladění se na skupinu, souhru a souznění. Rytmus jako bezpečná hranice a prošlapaná cesta. Rytmus jako bouře na moři a nespoutaná řeka. Rytmus jemných tónů pro odpočinek a spočinutí. Rytmus jako zdroj!

Začneme od protažení, dechu, zklidnění a uvědomění si vlastního těla. Postupně budeme pracovat s rytmem. Nejprve si bez nástrojů vyzkoušíme různé rytmické aktivity od uvědomění vnitřního rytmu až po hru na tělo (body percussion). Dáme prostor také pohybu a tanci, vše podle chuti
a potřeb každého z nás. Zabubnujeme si spolu v kruhu! Pokud jste nikdy nebubnovali, máte příležitost si to vyzkoušet v bezpečném prostředí, kde se nemusíte bát chyby. Pokud hrajete a bubnujete rádi, užijete si sílu, jakou má společné hraní v kruhu. Každý z nás má svůj rytmus a pokusíme se je spojit. Jde to a je to dobrý! Užijete si bubnování sami za sebe a zároveň v souhře s ostatními. Provedu Vás a nabídnu Vám různé rytmické aktivity s bubny, budeme pracovat i se společnou dynamikou a hlasitostí. To vše je Drum Circle (bubnovací kruh). Na závěr nás čeká odpočinek a zklidnění se při relaxaci hrané na různé muzikoterapeutické nástroje. Pokud chcete, přineste si s sebou podložku na závěrečnou relaxaci.