Zdeněk Vilímek

Anotace workshopu: VLIV VIBROAKUSTICKÉ STIMULACE NA AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM A SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ

Vibroakustická stimulace je využití nízkofrekvenčních sinusoidálních zvukových vln v rozmezí 30-120 Hz k terapeutickým a rehabilitačním záměrům. V příspěvku budou představeny závěry z pilotní studie, jejímž cílem bylo zjistit účinky moderní technologické inovace VAS – rehabilitačního vibračního lůžka Vibrobed na autonomní nervový systém a na vnímání tělesného a psychického stavu. Výzkumný soubor byl vytvořen z 30 vysokoškolských studentů.Účinky Vibrobedu byly měřeny prostřednictvím spektrální analýzy srdeční frekvence formou pre-test/post-test ve třech intervencích. Výsledky statistické analýzy (t-test) ukazují na potenciál Vibrobedu stimulovat autonomní vegetativní systém, konkrétně jeho parasympatickou část.Byly sledovány rozdíly v subjektivním vnímání tělesného i psychického stavu před a po intervenci.Pro sběr dat byl použit dotazník vlastní konstrukce a rozhovor. Výsledky statistické analýzy ukazují na potenciál intervence ovlivnit tělesné vjemy, emocionální prožívání, mentální procesy a subjektivní pohodu probandů.

Součástí prezentace bude možnost si osobně vyzkoušet vibroakustickou stimulaci prostřednictvím Vibrobed.