Zuzana Nápravová

Mgr. Zuzana Nápravová je výtvarná pedagožka, psychoterapeutka a arteterapeutka působící v Praze. Vystudovala Výtvarnou výchovu na pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy a při studiu absolvovala půlroční stáž na Faculty of Art and Design (Art Education) ve finském Rovaniemi. Je absolventkou Systematického dvouletého kurzu v artefiletice a arteterapii (PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. a Mgr. Jan Bažant) a dvouletého Kurzu ve Skupinové arteterapii (Dipl. KT Beate Albrich). Šest let pracovala na pozici výtvarné pedagožky v neziskové organizaci Letní dům, jejímiž klienty jsou děti a mladí lidé s nařízenou ústavní výchovou. Od roku 2013 se věnuje pořádání sebepoznávacích ARTE workshopů (skupinová arteterapie a artefiletika) a po ukončení pětiletého Psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (www.slea.cz) soukromému psychoterapeutickému poradenství. Je členkou České arteterapeutické asociace a členkou Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu. Více na www.zuzananapravova.cz.

Anotace workshopu: DOTEK BAREV, DOTEK SEBE

Jak se dotýkáme sebe, svého já, jaký vnitřní dialog se sebou vedeme? Jak se dotýkáme druhých a jak s nimi komunikujeme? K tomu, abychom mohli dobře být s druhými, respektovat je, je nutné začít respektovat sebe samé. Abychom mohli respektovat sebe samé, je třeba se poznat, dotknout se sebe, svého já… Učiníme tak skrze velký formát papíru a techniku malby. Barvami a pozorností se budeme DOTÝKAT různých míst uvnitř i vně našeho těla. Nástrojem nám na místo štětců budou naše ruce, prsty a dlaně,
které použijeme pro tvoření i poznávání. Budeme se dotýkat vnějšího i vnitřního já a zjišťovat, zda chceme a můžeme vejít do kontaktu (do doteku) s druhými. To vše s respektem, hloubkou i hravou lehkostí.