Zuzana Vlčinská

Mgr. Zuzana Vlčinská, muzikoložka, psychoterapeutka, zpěvačka. V průběhu více než dvacetileté práce se širokou zpěváckou veřejností dospěla ke svébytné pedagogicko-terapeutické metodě, kterou nazvala „Prožitkové zpívání“. Ve svém přístupu spojuje muzikalitu, pohyb, imaginaci, hru a práci s hlasem a emocemi. Upravuje staré lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru, s nimiž zachází jako s aktuálním sdělením či situací. V individuálních sessích používá hlas jako nástroj integrace a píseň jako lék. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD „Poslyšte s radostí“, v roce 2015 „Písně na cesty krajinami duše, 128 lidových písní ve vícehlasých úpravách pro společné zpívání i léčení hudbou“.
Více na: www.prozitkovezpivani.cz

Anotace workshopu: PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu… Pomáhalo jim to nechat své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Když se zkušenost týkala celé obce, lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti a sdíleli své bolesti. Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může být hluboce nabíjející návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém. Hlasovým nástrojem je celá naše bytost: tělo, duše, emoce, pocity, obrazy a představy. Hlas, pokud zní, pomáhá všechny tyto systémy tělesné i duševní vzájemně vyladit a integrovat. Zpěvem můžeme efektivně a přitom bezpečně vyjádřit silné emoce. Tělový hmat aktivovaný zpěvem také pomáhá hlubšímu kontaktu zpěváka se sebou a zkvalitňuje jeho sebeuvědomění. Krásná melodie, jako aktuálně žitý záznam plynutí energie v těle, může mít léčivý účinek.